Głupi matrix

Nie będzie w tym wpisie o filmie "Matrix", chociaż, przyznam się, że chciałam go obejrzeć, ale, niestety, początek mnie zniechęcił. Ciekawe, czy jest on może z audiodeskrybcją?…
Wiem natomiast, że film ma bardzo ciekawe przesłanie, bo czytałam recenzję.
W tym wpisie będzie troszkę o czym innym, a mianowicie o matrixie, w którym obecnie żyjemy i żyliśmy praktycznie od zawsze, a, ściślej mówiąc, po wyjściu człowieka z raju, czy też – od popełnienia przez nich grzechu pierworodnego, który polegał na akcie nieposłuszeństwa..
I właśnie od tego momentu doświadczamy różnych stanów duszy: "22 Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło;" (…), a dalej czytamy : "niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki»6. 23 Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. 24 Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia7. ".
Zachodzi więc pytanie – dlaczego Bóg, który jest samą dobrocią nie chciał, żeby człowiek był nieśmiertelny?…
Może się czepiam, ale, jak dalej wyjaśnię, Bóg biblijny nie jest oryginalnym Stwórcą, a przynajmniej, nie w całej biblii jest mowa o tym, co trzeba.
.
Bóg, w którego większość teraz wierzy, to ten, który karze za byle co, który jest zazdrosny, mściwy, a to właśnie jest matrix, czyli iluzja świata, który my i część istot z kosmosu, sobie stworzyliśmy. A Bóg się na to zgodził, bo dał człowiekowi wolną wolę.
Z drugiej jednak strony, człowiek musiał opuścić raj, żeby doświadczyć dobra, żeby doświadczyć Boga, żeby poznać Go w pełni.
Ale i tak wkurza mnie ta cała rzeczywistość, w której przyszło nam żyć, to okrótne prawo karmy, które, chcemy, czy nie, to ono jednak istnieje, że nawet, jeśli człowiek nic nie zawinił, to bywa, że musi dźwigać czyjeś błędy, że musi ponosić konsekwencje za kogoś.
I bez Boga bardzo trudno się wyzwolić z matrixa.
A przecież, jeżeli bylibyśmy w raju, to nie musielibyśmy pracować, żeby przeżyć, człowiek nie musiałby też jeść, ludzie rozumieliby się bez słów, nie byłoby ciała jakie znamy, nie byłoby chorób, cierpienia i śmierci i zmysły, jakie znamy, też nie byłyby potrzebne. Nie byłoby również zakłamania, różnych rozczarowań..
Dalej wyjaśniam, dlaczego na ziemi pojawiły się istoty, które, rzecz dziwna, zostały w Biblii nazwane "Synami Bożymi", a nie – ludźmi. Nie pochodziły więc one z ziemi.
Oto cytat: "Zepsucie moralne ludzkości

6
1 A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. 2 Synowie Boga1, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
3 Wtedy Bóg rzekł: «Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną: niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat2». 4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.".
Jóż nie wspomnę dalej o Bogó, który "stworzył niedolę" albo wielokrotnie przeklinał różne pokolenia, który się mścił i zabijał ludzi.
Czy to jest prawdziwy Boóg?…
Na to pytanie pozostawiam odpowiedź każdemu z Was.
PS. Wpis ten robiłam ponad godzinę, bo raz, że chciałam dokładnie go opracować, a poza tym, jeszcze robiłam różne rzeczy w trakcie – przygotowywałam sobie śniadanie, jadłam, piłam itd.
Jeszcze jedno chcę dodać na zakończenie – słuchałam kiedyś w Niezależnej Telewizji audycji z Romanem nachtem, który przebywał w Izraelu i czytał on Biblię w oryginale.
Powiedział on, że tak naprawdę źle został przetłumaczony jej początek i, zamiast "na początku Bóg stworzył niebo i ziemię", to powinno być "niebo i niebian".
Nie pamiętam jednak, jaki był tytuł tej audycji, ale myślę, że jest ona w archiwum NTV.
Mam nadzieję, że wpis ten nie jest zbytnio zagmatwany i, że Was, zainteresuje i będzie bodźcem do wielu przemyśleń.

8 komentarzy

  1. Od dawna straszy się dzieci bogiem: "Jak nie będziesz grzeczny/a bozia cię ukaże". "Jak nie zmówisz paciorka, bozia będzie się gniewać". I tak dalej, i tak dalej.

  2. No, niestety. Bo w Biblii w ogóle wszystko jest pomieszane i potem są nieporozumienia dlatego, że ludzie myślą przez takie właśnie informacje, że Bóg jest okrótny i wielu czci Go ze strachu, a ny powinniśmy zwracać się do Niego, jak do swojego ojca.

  3. A tak sobie Bóg ukochał człowieka. Jedziemy dalej: 10 Pan powiedział do Mojżesza: «Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swoje szaty 11 i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. 12 Oznacz ludowi granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. 13 Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą4 pod górę».

  4. Ile tu okrucieństwa. Do tego odpowiedzialność zbiorowa co jest zaprzeczeniem boskiej sprawiedliwości. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. 28 Izraelici poszli i wypełnili [przepis]. Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili.
    29 O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. 30 I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. 31 I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: «Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. 32 Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie». 33 I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: «Wszyscy pomrzemy».
    34 I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach. 35 Synowie Izraela uczynili według tego, jak im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. 36 Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczyli im. I w ten sposób [Izraelici] złupili Egipcja

  5. Paula owi giganci w apokryfach są nazywani nefilimami. Były to złe istoty bo z ze złej chęci z nierządu się zrodzili owi mocarze. Bóg stworzył potop właśnie poto wedłóg apokryfu, by uwięzić i tych złych aniołów i tych mocarzy w piekle/szeolu/odchłani.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EltenLink